DOSTUPNÉ CÍLE PRO VŠECHNY

Pokud chceme zlepšit naše město, musíme se na ně naučit dívat z pohledu těch, kteří zde žijí. A naučit se znát jejich potřeby. Jinak se pohybují po městě děti a teenageři, jinak cestují ženy: jiné dopravní prostředky využívají senioři a jinak se chovají muži. I délka našich cílů a délka cesty rozhoduje o využití nejvhodnějšího dopravního prostředku. Do 500 m to může být chůze, do 3 km jízdní kolo, atd., vzájemná kombinace v čase i místě se nevylučuje. Tyto údaje však nyní nejsou k dispozici. Průzkum dopravního chování je může poskytnout. Zatím přinášíme jen základní výzkum z našeho města  a pro inspiraci výsledky z rakouského města Graz a českého Uherské Hradiště, ke kterým bychom se také časem chtěli dopracovat.

Co to znamená?

V OBECNÉ ROVINĚ:

STÁVAJÍCÍ ÚDAJE Z NAŠEHO MĚSTA

Příklad Zlín

Příklad Uničov

Z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 vyplynulo, že největší podíl cyklistů dojíždějících do práce má v České republice město Uničov se 41,7% (týká se měst nad 10 000 obyvatel). Situace v Uničově je obdobná jako např. v nizozemském Groningenu. Proč se tedy brát za vzor Nizozemsko, či Dánsko? Stačí se podívat do Uničova.

Příklad Jihlava

Inspirace z Grazu

Nicméně chceme, aby údaje daleko více vypovídaly o nás, o obyvatelech našeho města. Isnpirací nám jsou údaje z rakouského Grazu, které představují jak se dopravují, děti, ženy, muži, senioři. Zvláště na poslední skupinu se hodně zapomíná a při navrhovaných opatřeních chceme na ně pamatovat. Dále chceme mít znát údaje dělbu přepravní práce podle vzdálenosti, tak jak to mají v Uherském Hradišti a v Pardubicích.

Jinak cestují děti:

Jinak cestují ženy:

Jiné dopravní prostředky využívají senioři:

A jinak se chovají muži:

Příklady z Uherského Hradiště a Pardubic

Jen město Uherské Hradiště a město Pardubice mají pak velmi podrobné průzkumy, který mapují dělbu přepravní práce podle vzdálenosti. Je zajímavé porovnat výsledky do 3 km a do 10 km.

V dopravních zácpách ztrácíme všichni stovky hodin. Jízdní kolo je do vzdálenosti 3 kilometrů nejrychlejší dopravní prostředek. Pokud na jednu cestu z pěti vezmeme kolo, půjdeme pěšky nebo využijeme veřejnou dopravu, znamená to více místa k parkování, volnější i bezpečnější ulice.