DOMLUV SE NA SPOLEČNÉM POSTUPU

Budeme rádi, když se aktivně zapojíte do procesu změny našeho města, která se bude dotýkat oblasti dopravy a mobility ve městě. Pokud budete chtít být informován o dění, přihlš se na společné facebook Město s dobrou adresou.


Profil projektu na facebooku


Změny ale mohou být spojeny i s nejistotou z neznámých věcí. Jistě se dostaneme se do bodu, kdy musíme navrhnout a projednat opatření, která mohou být přijímána zpočátku s obavami, jak to vidíme u zón 30, cykloobousměrek a dalších opatření. Jak ukazuje následující graf, se stejným problémem se potýkala města jako například Graz. Poměr příznivců a odpůrců zón 30 byl v minulosti 30:70. Jak ukázala zkušenost, dlouhodobá komunikace vedla k tomu, že veřejnost opatření akceptovala.

Dobrá rada pro nás je tedy jednoznačná: při návrhu jakéhokoliv opatření je potřeba věnovat velké úsilí projednávání a vysvětlování, aby dlouhodobá vize "ustála" i krátkodobý nesouhlas veřejnosti. Nejhorší je nekomunikovat a rovnou realizovat. Pak i dobré opatření se může obrátit v neprospěch.