REVITALIZACE SÍTĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

DOPORUČENÍ

Chceme navrhovat komplexní řešení, které se dívají na ulici a veřejný prostor jako celek. Na všech komunikacích ve městě (státních, krajských a místních) je potřeba řešit nejen automobilovou dopravu a obecné zásady bezpečnosti, ale i průjezd nákladní dopravy, řešení parkování, veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu. Bez vzájemné komunikace vznikají zpravidla špatná řešení. Chceme proto daleko větší důraz dávat na řešení městského veřejného (uličního) prostoru.

Tímto krokem chceme podpořit návrhy komplexních řešení, které by se dívaly na ulici a veřejný prostor jako celek, kde by se současně řešila automobilová doprava, bezpečnost, průjezd nákladní dopravy, zeleň, parkování, veřejná, pěšícyklistická doprava.

Praxe totiž ukazuje, že zejména na státních a krajských komunikacích, které procházejí městem, tato teorie nefunguje. V jakém duchu budou tedy probíhat rekonstrukce karlovarských ulic. Pro inspiraci je zde vložena prezentace rekonstrukce lipské ulice George-Schumann-Strasse a pražské Vinohradské ulice. Něco takového by mohlo proběhnout na zlínských ulicích.


MOHLO BY VÁS ZAUJMOUT

 • 2017/07/22 - Budoucnost Oxford Street – nešlo by to i v Praze? Brexit, nebrexit, v počítači mi přistál e-mail od britské asociace Živé ulice s výzvou, abych pomohla udělat Oxford Street, nejrušnější a nejšpinavější dopravní tepny centrálního Londýna, kde bývají 4x překročeny limity pro znečištění ovzduší, pěší zónu. Nemám prý váhat, protože právě teď se o slibu primátora Londýna Sadiq Khana zrušit zde provoz aut ...více
 • 2017/07/15 - Ochranné pruhy v Praze na Florenci podle nové legislativy. Praha značí ochranné pruhy podle nové legislativy. Jde o tzv. ochranné cyklopruhy, neboli z hlediska zákona o „jízdní pruhy pro cyklisty“. Pruh vypadá velmi podobně jako "klasický" cyklopruh, svým vzhledem a pravidly používání se od něj nicméně mírně lidí. Ochranný pruh může použít v podélném směru i vozidlo, pro které není přilehlý jízdní pruh dostatečně ...více
 • Aktuálně.cz. Magistrála je jako dinosaurus, do města nepatří. Zlepšovat se může už teď, radí dánská urbanistka. Praha se minulý rok dohodla se světoznámým dánským architektem Janem Gehlem na tom, že jí pomůže s proměnou magistrály. Do hlavního města proto přijela Henriette Vambergová, jež působí v Gehlově architektonickém studiu. Podle Vambergové se z magistrály stala bariéra, která odděluje historické centrum od zbytku města. Upozorňuje také, že i když hlavní pražská tepna ...více
 • Zdravý život ve veřejném prostoru: neaktivní občané jsou pro města výzvou - Jak přimět, či motivovat obyvatele měst, aby se vrátili k fyzické aktivitě? To je jedna z hlavních výzev, které budou města čelit v příští dekádě. Nedostatek fyzické aktivity a sedavý způsob života jsou současné hlavní rizikové faktory pro lidské zdraví. Dramatický nárůst chronických nemocí, které souvisejí s nedostatečnou pohybovou aktivitou obyvatel, se týká ...více
 • Ve francouzském Lyonu ruší část hlavní silnice, aby snížili problémy se znečištěním. Dokážete si představit, že ve vašem městě byste zrušili část rušné hlavní komunikace, která vede přes město a nahradili byste ji bulvárem určený chodcům a cyklistům? Ve francouzském Lyonu se o to pokusí. Právě zde hodlají proměnit část rušné silnice, která protíná centrum města, v bulvár určený chodcům a cyklistům. Tímto krokem chce město podpořit udržitelnou ...více
 • Otrokovice – příklad z webu www.otrokovice.dobramesta.cz - Listopad 2016. Vzhledem k tomu, že se podařilo snížit dopravní zátěž severovýchodní části obchvatu města, plánujeme nyní zklidnit průtah silnice I/55 městem a to zřízením cyklistických pruhů.
 • Praha má své první víceúčelové pruhy. Listopad 2016. Historicky první ochranné jízdní pruhy pro cyklisty v Praze se objevily na Hlubočepské ulici u výjezdu z Prokopského údolí. Jedná se o dva krátké úseky délky cca 110 a 130 m, které jsou vyznačeny v nepřehledné zatáčce pod železničním viaduktem. Novinka, která ...více
 • S pražskou magistrálou pomůže hlavnímu městu světoznámý architekt. Na projektu zklidnění severojižní pražské magistrály bude hlavní město spolupracovat s celosvětově uznávaným dánským architektem Janem Gehlem. Měla by být magistrála pouze dopravní tepnou, nebo i místem pro chodce? Vedení města má poměrně jasný názor chce v budoucnu z nyní nevzhledné a neprostupné silnice udělat městský bulvár, který by byl přívětivý nejenom ...více
 • Design ulice na státních, krajských a místních komunikacíchTak skončily krajské volby. Pro vítězné koalice jsme připravili malý dárek. Už jste slyšeli, že by nějaká norma, vyhláška, či zákon hovořil o designu ulice? My také ne, ale rádi bychom tento pojem zavedli v českém prostředí. Tímto krokem chceme podpořit návrhy komplexních řešení, které by se dívaly na ulici a veřejný prostor jako celek, kde by se současně řešila ...více


PŘÍKLADY Z NĚMECKA (02/2017)


 • Provedení jízdního pruhu pro cyklisty v HDP (v sousedství kolínského hlavního nádraží) - všimněte si standardního vyznačení  souvislou čarou šíře 25 cm (přestože sousedí parkovací pruh) a taktéž standardního užití svislé dopravní značky - stezka pro cyklisty (DZ C8a). V Německu nikdo neargumenuje poťouchlým ryze českým problémem, že C8a platí pro celou šíři komunikace, natož aby instaloval drahé velkoplošné cedule. Zajímavým detailem je nenásilné zahájení a ukončení pruhu několika přerušovanými čarami šíře 12 cm kadencí 1,0-1,0 (fakticky krátkým ochranným pruhem). Komunikace ústí do malé okružní křižovatky.
 • Provedení pruhů pro cyklisty na jedné z nejfrekventovanějších křižovatek ve Wuppertalu na Düsseldorfer Straße (dálniční přivadeč). Pro levé odbočení je nově vyznačen ochranný pruh klasickým způsobem - tj. na úkor šířky sousedního pruhu pro motorovou dopravu (těžká vozidla zasáhnou do ochranného pruhu a nic se neděje). Světelné řízení je standardní - cyklista se řídí signály základních návěstidel; vyklizování asi není problém - těžký náklaďák nevyklizuje o nic rychleji než kolo.
 • Ochranné pruhy na Rauentaler Straße a ve čtvrti Vohwinkel ve Wuppertalu - příklady k zamyšlení, neb zde jsou ochranné pruhy užity způsobem dosud poněkud netypickým (dosud jsme předpokládali a zahraniční technické předpisy též, že toto řešení se užije při nedostatku místa, kdy pruh pro cyklisty se značí na úkor šířky pruhu pro auta). Tady jsou ale ochranné pruhy užity způsobem adekvátním klasickým jízdním pruhům pro cyklisty, neboť místa je dostatek. Lze uznat, že řešení působí funkčně, je pochopitelné a nevyžaduje žádné svislé značení. I vodorovné dopravní značení je úsporné - úzká přerušovaná čára 1,0 - 1,0 spotřebuje ve srovnání se souvislou širokou polovinu barvy. "Čistě" to působí i ve vztahu k parkování a vzájemnému předjíždění cyklistů.
Příklady vedení cyklistů z Kolína nad Rýnem a Wuppertalu (vše frekventované hlavní místní komunikace). Informace připravil Ing. Pavel Skládaný z Centra dopravního výzkumu, v.v.i.